Leerlingactiviteiten

Naast de huiswerkbegeleiding is Intens van mening dat het voor de leerlingen ook belangrijk is om te zorgen voor een fijn studieklimaat. Er moet ruimte zijn voor een praatje en het leren kennen van elkaar zodat er een goede leersfeer kan ontstaan. Dit is immers een belangrijke voorwaarde voor het kind om zich verder en goed te kunnen ontwikkelen.

pamiela_7b3

Intens probeert aan het einde van het schooljaar een feestelijke slotactiviteit te organiseren, en waar mogelijk even stil te staan bij andere feesten en bijzondere dagen. Concluderend mag worden gesteld, dat dit bijdraagt aan de zelfontplooiing van de individuele leerlingen en een goede studie- en groepssfeer.