Wie zijn wij?

Op 8 augustus 2002 opende Intens Professionele Huiswerk- en Studiebegeleiding haar deuren in het sfeervolle Landhuis Groot Davelaar. Het hoofddoel van het instituut was het begeleiden van VSBO-, HAVO- en VWO-leerlingen zodat zij goede cijfers op school zouden halen en het jaar succesvol zouden afronden.

Anno 2005 is hier een doelstelling bijgekomen. Vooral met het oog op de onderwijsvernieuwingen, is het immers erg belangrijk dat een leerling zo vroeg mogelijk een zelfstandige werkhouding ontwikkelt. Scholen doen een groot beroep op de zelfredzaamheid van de leerling maar hebben soms niet de tijd om deze leerling voldoende te ondersteunen op deze weg naar zelfstandigheid. Intens is ervan overtuigd dat persoonlijke en intensieve begeleiding buiten de school van groot belang is voor leerlingen, om zich deze nieuwe stijl van leren studeren eigen te maken. Ons gespecialiseerde team begeleidt leerlingen in dit traject door middel van een moderne, gestructureerde aanpak, en op-maat-begeleiding.

Hiernaast stelt Intens zich ten doel om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van jongere in de adolescentiefase. Er is aandacht voor zelfontplooiing en zelfvertrouwen.

Veel leerlingen geven dan ook aan dat ze zich bij Intens beter kunnen concentreren of dat ze hier graag zijn omdat ze het gewoon gezellig vinden om samen huiswerk te maken. Wij proberen zo veel mogelijk een sfeer te creëren waarin de leerling zich snel thuis voelt. Het is onze ervaring dat dit de motivatie en de resultaten op een positieve manier beïnvloedt.