Werkwijze Intens

Wanneer er contact wordt gezocht met Intens zal er altijd telefonisch of via email geinformeerd worden naar de hulpvraag van ouders of leerlingen. De manager van Intens zal in overleg met de ouders een inschatting maken welke soort begeleiding de leerling nodig heeft en of dit binnen een groepscontext of middels individuele begeleiding het beste haalbaar is.

Naar aanleiding van die inschatting wordt er een intake en/of proefmiddag gepland bij Intens.

Bij de intake zijn ouders, leerling en manager – of begeleider (bij individuele begeleiding) – aanwezig.
In dit gesprek wordt nader kennisgemaakt en nog meer informatie verschaft. Indien dit vanuit beide partijen naar wens verloopt worden er afspraken gemaakt over de frequentie en vorm van begeleiding en het inschrijfformulier besproken en/of ingevuld.

Meestal wordt aansluitend de leerling in de gelegenheid gesteld om een proefmiddag te draaien om te gaan ervaren hoe de huiswerkbegeleiding bij Intens verloopt. De leerlingen kan dan de dagstructuur, een aantal begeleiders, de leerlingen, het gebouw en de sfeer al een beetje leren kennen. Het is belangrijk dat de leerling en ouders hier een beeld van krijgen alvorens zich in te schrijven bij Intens.

Hierna gaat het begeleidingstraject van start. Hierin wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoeften van leerlingen. Door de evaluaties die met leerlingen, begeleiders en ouders gehouden worden gedurende de het jaar houdt Intens een vinger aan de pols of de begeleiding nog naar wens verloopt en voldoende ondersteunend is. Indien dit niet het geval blijkt wordt er gezocht naar een verandering van aanpak, switch in begeleiding, of andere passende oplossing.