Huisregels

Het succes van Intens wordt mede bepaald door de naleving van onze huisregels.

Aanwezigheid

Intens is dagelijks van 14:30 uur tot 17:45 uur open. Elke leerling moet uiterlijk om 15:00 uur in het klaslokaal zitten en tot minimaal 17:30 uur in het lokaal aanwezig zijn. Wanneer hierop uitzonderingen worden gemaakt, dient dit vooraf door de ouders per email/briefje/telefoon te worden doorgegeven aan de receptie (telefoonnummer 738-3300).

Een uitzondering is de vrijdag: dan dienen alle leerlingen tot minimaal 16:30 uur in het lokaal aanwezig te zijn en sluiten we om 17:15 uur (let op: het pand sluit ook om die tijd!).

Wij verzoeken alle ouders om er zorg voor te dragen dat hun zoon/dochter tijdig wordt opgehaald zodat de begeleiders naar huis kunnen zodra Intens gesloten is. Indien dit herhaaldelijk niet gebeurt is Intens genoodzaakt om maatregelen te nemen.

Pauze

Tijdens de pauze is iedereen verplicht om op het Landhuis terrein te blijven. Dit betekent dus dat er niet naar Promenade gegaan wordt. Snacks kunnen hier bij de kantine gekocht worden. De pauze begint om 16:10 uur en eindigt om 16:30 uur. Een uitzondering is de vrijdag: dan vindt de pauze plaats van 16:00 uur tot 16:15 uur.

Alleen tijdens de pauze mogen leerlingen het lokaal verlaten om eten/drinken te kopen. Op vrijdag is de kantine echter gesloten. Dan moeten leerlingen zelf eten en drinken meenemen.

 

Laptops

Leerlingen van Intens mogen gebruik maken van hun laptop mits zij zich aan de volgende regels houden:

    – De laptops worden alleen gebruikt om huiswerk te maken;
    – Er worden geen spelletjes gespeeld;
    – Er wordt geen muziek of films gedownload, ook niet voor de huiswerkbegeleiding, tijdens de pauze of na 17.30 uur.
    – Voordat een leerling achter de laptop gaat, spreekt deze met zijn/haar begeleider af aan welk vak hij/zij gaat werken, wat hij/zij gaat doen en hoelang men er mee bezig is.
    – Als het werk klaar is wordt dit door de begeleider gecontroleerd.

Leerlingen die zich niet aan deze regels houden, mogen 2 weken lang geen gebruik van de laptops maken!

dsc00410_596

Wangedrag

Intens is gevestigd in het sfeervolle Landhuis Groot Davelaar. Ga zorgvuldig om met de eigendommen van het landhuis. Zorg dat je geen rommel achter laat in het lokaal of bij de kantine. Laat ook de toiletten netjes achter.

Bij wangedrag behoudt Intens zich het recht om leerlingen te schorsen of te verwijderen van de huiswerkbegeleiding. De veroorzaakte schade kan bij de ouders in rekening worden gebracht.

Kopiëren/printen

Het maken van kopieën of printjes is, tegen betaling, mogelijk bij de receptie.

Mobiele telefoons en tablets

Gedurende het eerste deel van de huiswerkbegeleiding – aanvang tot pauze – dienen alle mobiele telefoons en tablets op “silent mode” te staan, opgeborgen te zijn in de tas, of ingeleverd te worden bij de begeleider om afleiding te voorkomen. In de pauze en het tweede deel van de huiswerkbegeleiding is Intens iets “losser” en zijn mobiele telefoons en tablets toegestaan.

Indien Intens het gevoel krijgt dat leerlingen hier onverantwoordelijk mee omgaan of zich er teveel door af laten leiden wordt dit in het trackingsysteem vermeld en kan er in overleg met ouders, kind en Intens voor een andere aanpak gekozen worden.

Muziek

Een MP3 speler is toegestaan, mits andere leerlingen er geen last van hebben. Wanneer de MP3speler ook de mobiele telefoon van de leerling is wordt voor aanvang van de huiswerkbegeleiding een playlist gemaakt, de muziek aangezet en de telefoon alsnog opgeborgen in de tas. Er wordt tussentijds niet gewisseld van muziek doordat het voor de begeleiders niet controleerbaar is of er door de leerling andere activiteiten op de mobiele telefoon uitgevoerd worden.

Indien de leerling niet verantwoordelijk met deze “vrijheid” omgaat wordt dit genoteerd in het trackingsysteem en de mogelijkheid tot het luisteren van muziek ontzegt.

Het is niet toegestaan om met meerdere leerlingen naar één MP3 speler te luisteren.

Planmap

Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen planmap. Deze wordt aan het begin van elke middag ingevuld en tijdig opgeruimd.

Boeken

Het is belangrijk dat leerlingen voorbereid naar Intens komen. Leerlingen nemen uiteraard de boeken mee voor vakken waarvoor huiswerk is opgegeven. Daarnaast is het van belang dat er iets wordt meegenomen om mee te werken zodra het huiswerk voor de volgende dag af is: lesboeken of een leesboek.

Omgang met elkaar

We verwachten van leerlingen dat ze op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Respecteer iedereen voor wie ze zijn, houd rekening met elkaar en probeer elkaar niet te storen tijdens het werk.

Intens staat open voor ieders mening! Wat iemand wil vragen of zeggen is altijd belangrijk. Daar zullen we tijd voor maken.