Coaching

Naast de huiswerkbegeleiding is er ook mogelijkheid tot coaching. Dit is met name nuttig wanneer een leerling meer één op één, en niet enkel vakinhoudelijke begeleiding nodig lijkt te hebben. Coaching is daardoor een wat breder begrip en toepasbaar op verschillende behoeftes bij leerlingen. Een aantal voorbeelden hiervan staan verder hieronder uitgewerkt.

In overleg met de ouders wordt in het eerste contactmoment al gekeken naar welke behoeftes in begeleiding er zijn voor het kind. Intens maakt in overleg met de ouders dan dus de inschatting wanneer coaching meer gepast lijkt te zijn, en welke begeleider hier het meest geschikt voor is. Er wordt dan eerst beschikbaarheid van de begeleider en ruimte gecontroleerd alvorens een intake te plannen. De intake vindt plaats met de begeleider, de ouder(s) en leerling zelf om elkaar zo nader te leren kennen. Daarna worden de praktische zaken nog met de manager besproken. In deze intake wordt de begeleidingsbehoeftes uitgebreider besproken, er gekeken naar hoeveel begeleiding gewenst lijkt te zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over wanneer de begeleidingsmomenten zullen plaatsvinden.Coaching is een wat breder begrip en toepasbaar op verschillende behoeftes bij leerlingen. Een aantal voorbeelden hiervan staan hieronder uitgewerkt.

lerenleren

Leren-leren

Leerlingen kunnen het lastig vinden om een aanpak te bedenken bij het schoolwerk dat aan ze opgegeven wordt.
Ze hebben zich nog geen goede leerwijze eigen gemaakt.

Men heeft bijvoorbeeld:
– Een andere (creatieve) benadering nodig om stof te gaan begrijpen;
– Moeite met planmatig werken en vooruit kijken;
– Moeite met inschatten van de tijd die ergens aan gespendeerd moet worden;
– Meer tijd nodig om zich leerstrategieën eigen te maken;
– Moeite met “het geheel” te blijven zien. Is geneigd zich te verliezen in details;
– Uitleg nodig in hoe er geleerd moet worden;
– Handvaten nodig bij het maken van samenvattingen.

Leerling met speciale behoefte

Bij de leerling kan ook een speciale behoefte spelen. Er is bijvoorbeeld onlangs hoogbegaafdheid, concentratieproblemen, faalangst, grote mate van perfectionisme, motivatieproblemen of dyslectie geconstateerd. Soms is het voor deze leerlingen belangrijk dat zij wat extra ondersteuning krijgen in het leren, doordat zij een andere aanpak wensen of het lastig vinden om met deze eigenschappen om te gaan.

Tijdens het coachen is er dan ook ruimte om aan één of meer van deze ‘moeilijkheden’ te werken en ondersteuning te krijgen in hoe men hier zelfstandiger in kan worden.