Voorwaarden huiswerkbegeleiding

Natuurlijk is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerling zelf om goed te presteren op school. Afhankelijk van de capaciteiten en motivatie van de leerling, kan gekozen worden voor huiswerkbegeleiding. Naast de bijdrage van Intens, kunnen ook scholen en ouders de leerling helpen om goede cijfers te halen. Zij hebben daarin een aantal voorwaardenscheppende taken. Een heldere communicatie en samenwerking tussen de verschillende partijen is van belang om tot het beste resultaat te komen.

Motivatie

Wanneer een leerling passief of onvoldoende gemotiveerd is, wordt dit besproken. Intens zal samen met de leerling zoeken naar de oorzaak en naar oplossingen. Wanneer hiermee geen resultaat wordt geboekt, kan de leerling van de huiswerkbegeleiding worden verwijderd!

Huiswerk noteren in de agenda

Het is natuurlijk belangrijk dat leerlingen al het opgegeven huiswerk in hun agenda schrijven. Wij raden het ten eerste af als een leerling er voor kiest om het opgegeven huiswerk niet op te schrijven maar probeert te onthouden. Soms blijkt dat een leerling om een of andere reden vaak het opgegeven huiswerk niet in de agenda schrijft. In een dergelijk geval zal Intens met mentor en leerling afspreken dat de leerling voortaan dagelijks het huiswerk overschrijft uit het klassenboek. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Huiswerk noteren in de planner

Bij Intens schrijft de leerling het huiswerk uit de agenda over in de planner. Wederom gaan wij uit van de eerlijkheid van de leerling. Alleen wanneer een leerling hierover niet eerlijk blijkt te zijn, zullen wij de agenda van de leerling ter controle erbij pakken.

Aanwezigheid

Iedere leerling wordt verzocht uiterlijk om 15:00 uur aanwezig te zijn en niet voor 17:30 uur de deur uit te gaan. Dit geldt ook voor dagen dat de leerling geen huiswerk heeft: juist op die dagen kan hij/zij extra aandacht besteden aan een zwak vak. Op deze manier kunnen proefwerken en overhoringen ruim op tijd worden voorbereid.

Boeken

Een leerling kan niet adequaat aan een vak werken, wanneer hij/zij de juiste boeken, schriften, rekenmachine, en dergelijke niet heeft meegenomen!

Afmelden

Wanneer een leerling niet op de verwachte tijden aanwezig kan zijn (vanwege sport, hobby of vervoerssituatie) verzoeken we de ouders ons dat telefonisch of per email vóór 14:00 uur door te geven. Als een leerling meerdere dagen niet bij Intens verschijnt zonder zich afgemeld te hebben, wordt er contact opgenomen met de ouders.

Gegevens

Eens in de zoveel maanden stuurt Intens naar alle ouders een nieuwsbrief met de laatste wijzigingen, updates, of belangrijke informatie. Ook andere contactmomenten kunnen via de mail verlopen. Om deze verschillende soorten van communicatie soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat Intens op de hoogte is van actuele (e-mailadres)gegevens.

Trackingsysteem

Bij intens wordt sinds de invoer van het trackingsysteem niet meer met huiswerkbriefjes gewerkt.  Door als ouder in te loggen op het trackingsysteem moet duidelijk worden waar de leerling mee bezig is geweest en wat wel/niet afgerond is binnen de begeleidingstijd.