Vakinhoudelijke bijlessen

Naast de huiswerkbegeleiding die Intens biedt is er ook de mogelijkheid tot vakinhoudelijke bijles. Dit is met name nuttig wanneer een leerling meer één op één begeleiding nodig lijkt te hebben. Intens heeft om die reden er ook voor gekozen om deze begeleiding – naast de core business – aan te gaan bieden.

In overleg met de ouders wordt in het eerste contactmoment al gekeken naar welke behoeftes in begeleiding er zijn voor het kind. Intens maakt in overleg met de ouders de inschatting wanneer vakinhoudelijke bijles meer gepast lijkt, en welke begeleider hier het meest geschikt voor lijkt te zijn. Er wordt dan eerst beschikbaarheid van de begeleider en ruimte gecontroleerd alvorens een intake te plannen. De intake vindt plaats met de begeleider, de ouder(s) en leerling zelf om elkaar zo nader te leren kennen. Daarna worden de praktische zaken nog met de manager besproken. In deze intake wordt de begeleidingsbehoeftes uitgebreider besproken, er gekeken naar hoeveel begeleiding gewenst lijkt te zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over wanneer de begeleidingsmomenten zullen plaatsvinden.

Vakinhoudelijke bijles is het beste in te zetten wanneer een leerling moeite heeft met een specifiek vak. De leerling wenst dan intensieve begeleiding om de stof te kunnen gaan begrijpen of verder uit te diepen. Hierin is het belangrijk dat er een deskundig begeleider met het kind meekijkt en waarnodig uitlegt, leerstrategieën aanbiedt of andere handvaten aanreikt waarmee de leerling de stof gaat begrijpen. Hier is een zekere creativiteit voor nodig bij de begeleider om op zoek te gaan naar een manier waarop de leerstof door de leerling begrepen gaat worden. Natuurlijk is het hierin ook mogelijk om aan planning en zelfstandigheid bij de leerling te werken indien hier behoefte aan is.